Sunday, 20 January 2013

Logo PPIM

Image

PENGERTIAN LOGO
  • Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA.
  • Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di  dalamnya ditulis dengan huruf jawi Permulaan daripada  perkataan“PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa Alif)
  • Di bawah logo ini tertulis perkataan :-
         “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri
         “PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin


PENGERTIAN WARNA
  • Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan
  • Hijau : Agama
  • Taqwa sebagai TERAS
  • Putih : Kesucian
  • Kuning : Kesetiaan dan ketaatan